Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Lương Thực - Thực Phẩm Hà Nội
Lĩnh vực kinh doanh