XIN CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA VIHAFOOD
Quan hệ cổ đông » Tài liệu CĐ năm 2018

Thông tin chi tiết các tài liệu cung cấp tới quý cổ đông Vihafood năm 2018

 

 Trân trọng mời quý vị tải xuống theo các nội dung phía dưới

 

Quý vị cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với Vihafood:

Địa chỉ: số 2 Ngõ Gạch, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Số điện thoại liên hệ: 0243. 7150371 - Số fax: 0243. 7150328

Email: info@vihafood.com

File đính kèm: 

Quan hệ cổ đông khác