VIHAFOOD XIN THÔNG BÁO: về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc trả cổ tức năm 2017 (xin vui lòng xem nội dung cụ thể: tài liệu ĐHĐCĐ năm 2008)
Quan hệ cổ đông » TB CHI TRẢ CỔ TỨC 2017

VIHAFOOD trân trọng thông báo các nội dung về chi trả cổ tức năm 2017, mời quý vị tải xuống theo các nội dung phía dưới. 


Trân trọng!

 

Quý vị cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với Vihafood:

Địa chỉ: số 2 Ngõ Gạch, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Số điện thoại liên hệ: 0243. 7150371 - Số fax: 0243. 7150328

 

Email: info@vihafood.com

 

Quan hệ cổ đông khác