XIN CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA VIHAFOOD
Quan hệ cổ đông » Thông báo đấu giá tháng 09/2019

Công ty CP XNK Lương thực-Thực phẩm Hà Nội xin thông báo đấu giá bán thanh lý tài sản. Thông tin chi tiết trong file đính kèm thông báo.

Ngày 18/09/2019

File đính kèm: 

Quan hệ cổ đông khác