VIHAFOOD XIN THÔNG BÁO: về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc trả cổ tức năm 2017 (xin vui lòng xem nội dung cụ thể: tài liệu ĐHĐCĐ năm 2008)

Sản phẩm » Nông Sản khác

Cà Phê

Danh mục sản phẩm: 
Tình trạng: 
Còn hàng
Mã sản phẩm: 002
Giá 0 VNĐ

Mô tả

Độ ẩm: 12,5% tối đa
Tạp chất: 0,5% tối đa
Hạt đen vỡ: 2% tối đa.
Cỡ hạt lọt sàng số 16: 10% tối đa.
Không mùi lạ

Sản phẩm khác