VIHAFOOD XIN THÔNG BÁO: về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc trả cổ tức năm 2017 (xin vui lòng xem nội dung cụ thể: tài liệu ĐHĐCĐ năm 2008)

Sản phẩm » Gạo Tiêu chuẩn XK

Gạo 5% tấm TCXK Việt Nam

Danh mục sản phẩm: 
Tình trạng: 
Còn hàng
Mã sản phẩm: G
Giá 0 VNĐ

Mô tả

Tấm :       5 % tối đa

Ẩm độ:   14 % tối đa 

Tạp chất: Chất hữu cơ : 0,5 % tối đa

                Chất vô cơ : 0,1% tối đa

Thóc hạt 15 hạt/kg

Hạt vàng                : 0,5 % tối đa

Hạt hỏng                : 0,5 % tối đa

Hạt đỏ                    : 1 % tối đa

Hạt bạc bụng          : 5% tối đa.

Mùa vụ: 2008

Không nhiễm côn trùng sống, không có kim loại, phù hợp cho người ăn tại nước xuất xứ.