VIHAFOOD XIN THÔNG BÁO: về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc trả cổ tức năm 2017 (xin vui lòng xem nội dung cụ thể: tài liệu ĐHĐCĐ năm 2008)

Sản phẩm » Gạo Tiêu chuẩn XK

Gạo 20% tấm TCXK Việt Nam

Danh mục sản phẩm: 
Tình trạng: 
Còn hàng
Mã sản phẩm: Gi
Giá 0 VNĐ

Mô tả

Tấm: 20% tối đa                                                   

Ẩm độ:   14,5% tối đa                                         

Tạp chất:    chất hữu cơ: 0,5% tối đa

      chất vô cơ: 0,1%                            

Hạt nếp, nếp lẫn: 1% tối đa

Hạt hỏng: 1,5 % tối đa

Hạt phấn: 7 % tối đa

Hạt vàng: 1% tối đa

Hạt non: 0,3 % tối đa

Thóc:   25 Hạt/Kg

Hạt đỏ, sọc đỏ:     5% tối đa

Mùa vụ: 2006

Không lẫn thuỷ tinh và kim loại, không có trùng mọt sống.

Phù hợp cho người ăn tại nước xuất xứ.

Ngoài ra các tiêu chuẩn khác theo tiêu chuẩn gạo xuất khẩu Việt Nam.