XIN CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA VIHAFOOD
Một số thành tựu

 

 

BẰNG KHEN
- Huân chương Lao động (hạng III) do Nhà nước trao tặng Công ty.
 
- Các giấy khen của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc...
 
- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho doanh nghiệp tiêu biểu góp phần vào sự thành công của Hội chợ Thương mại quốc tế Hà Nội EXPO 2005.

- Huy chương vàng Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam EXPO 2006 cho các sản phẩm Tám Xoan, Tám Điện Biên, Thai's King.

- Huy chương vàng thương hiệu Việt cho các sản phẩm gạo chất lượng cao an toàn thực phẩm: Tám Xoan Hải Hậu, Tám Điện Biên, Bắc Thơm, Nếp Cái Hoa Vàng, Thai's King.

- Cúp vàng doanh nghiệp uy tín, chất lượng doanh nghiệp Thương hiệu Việt năm 2006.

- Cúp vàng doanh nghiệp tiêu biểu Hà Nội vàng năm 2006.

- Huy chương vàng Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam EXPO 2007 cho sản phẩm gạo Nhãn vàng.