XIN CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA VIHAFOOD
Quan hệ cổ đông
Ngày 29/02/2020 :  Cập nhật 1. Công văn số 75/Cty-TCKT :Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán 2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2019 Chi tiết vui lòng...
Cập nhật 11/11/2019: - Công văn số 593 : Giải trình quyết định xử phạt - Công văn số 84413: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI Thông tin phục vụ đại hội cổ đông năm 2019 Cập nhật ngày 22/01/2019: 1. Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐ Cổ...
Công ty CP XNK Lương thực-Thực phẩm Hà Nội xin thông báo đấu giá bán thanh lý tài sản. Thông tin chi tiết trong file đính kèm thông báo. Ngày 18/09/2019
Thông tin chi tiết các tài liệu cung cấp tới quý cổ đông Vihafood năm 2018    Trân trọng mời quý vị tải xuống theo các nội dung phía dưới   Quý vị cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với...
Công ty CP XNK Lương thực-Thực phẩm Hà Nội xin thông báo tới các cổ đông về việc chính thức đưa cổ phiếu  của Công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán UpCom. Thông tin chi tiết vui lòng xem...
Thông tin chi tiết các tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông Vihafood năm 2017, mời quý vị tải xuống theo các nội dung phía dưới.  Trân trọng!   Quý vị cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên...
Thông tin chi tiết các tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông Vihafood năm 2016, mời quý vị tải xuống theo các nội dung phía dưới.  Trân trọng!   Quý vị cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên...