XIN CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA VIHAFOOD
Quan hệ cổ đông
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI trân trọng thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông.
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM HÀ NỘI trân trọng thông báo thời gian chốt danh sách cổ đông.
Bộ hồ sơ bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Vihafood
VIHAFOOD trân trọng thông báo các nội dung về chi trả cổ tức năm 2017, mời quý vị tải xuống theo các nội dung phía dưới.  Trân trọng!   Quý vị cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với...
Thông tin chi tiết các tài liệu cung cấp tới quý cổ đông Vihafood năm 2018    Trân trọng mời quý vị tải xuống theo các nội dung phía dưới   Quý vị cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với...
Công ty CP XNK Lương thực-Thực phẩm Hà Nội xin thông báo tới các cổ đông về việc chính thức đưa cổ phiếu  của Công ty vào giao dịch trên thị trường chứng khoán UpCom. Thông tin chi tiết vui lòng xem...
vui lòng xem file đính kèm nội dung thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt tại Văn phòng Vihafood
Thông tin chi tiết các tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông Vihafood năm 2017, mời quý vị tải xuống theo các nội dung phía dưới.  Trân trọng!   Quý vị cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên...
Thông tin chi tiết các tài liệu chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông Vihafood năm 2016, mời quý vị tải xuống theo các nội dung phía dưới.  Trân trọng!   Quý vị cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên...