VIHAFOOD XIN THÔNG BÁO: về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc trả cổ tức năm 2017 (xin vui lòng xem nội dung cụ thể: tài liệu ĐHĐCĐ năm 2008)

Sản phẩm » Gạo Tiêu chuẩn XK

Gạo 15% tấm TCXK Việt Nam

Danh mục sản phẩm: 
Tình trạng: 
Còn hàng
Mã sản phẩm: Gao1
Giá 0 VNĐ

Mô tả

Tấm:       15 % tối đa

Ẩm độ:   14,5 % tối đa 

Tạp chất: Chất hữu cơ : 0,5 % tối đa

                Chất vô cơ : 0,1% tối đa

Thóc hạt 25 hạt/kg

Hạt phấn                : 7 % tối đa

Hạt vàng                : 1 % tối đa

Hạt hỏng               : 1,5 % tối đa

Hạt non : 0,3% tối đa

Hạt đỏ, sọc đỏ: 5 % tối đa

Hạt nếp, nếp lẫn : 1% tối đa

Mùa vụ: 2006

Không nhiễm côn trùng sống, không có kim loại, phù hợp cho người ăn tại nước xuất xứ.