Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Lương Thực - Thực Phẩm Hà Nội

Sản phẩm » Gạo Tiêu chuẩn XK

Gạo 25% tấm TCXK Việt Nam

Danh mục sản phẩm: 
Tình trạng: 
Còn hàng
Mã sản phẩm: 001
Giá 0 VNĐ

Mô tả

Tấm:       25 % tối đa

Ẩm độ:   14,5 % tối đa 

Tạp chất: Chất hữu cơ : 0,5 % tối đa

                Chất vô cơ : 0,1% tối đa

Thóc hạt : 25 hạt/kg

Hạt phấn                : 6 % tối đa

Hạt vàng                : 1 % tối đa

Hạt hỏng               : 2 % tối đa

Hạt non : 2 % tối đa

Hạt đỏ, sọc đỏ: 4 % tối đa

Hạt nếp, nếp lẫn : 1% tối đa

Mùa vụ: 2006

Không nhiễm côn trùng sống, không có kim loại, phù hợp cho người ăn tại nước xuất xứ.