VIHAFOOD XIN THÔNG BÁO: về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc trả cổ tức năm 2017 (xin vui lòng xem nội dung cụ thể: tài liệu ĐHĐCĐ năm 2008)

Sản phẩm » Gạo Tiêu chuẩn XK

Gạo 10% tấm TCXK Việt Nam

Danh mục sản phẩm: 
Tình trạng: 
Còn hàng
Mã sản phẩm: 002
Giá 0 VNĐ

Mô tả

Tấm: 10% tối đa                                                   

Ẩm độ: 14 tối đa

Tạp chất:  Gạo hỏng, sấy và mốc: 1% tối đa

Trong đó:  gạo hỏng, cháy và mốc: 0,5% tối đa;

                0,5% tối đa tạp chất của gạo kể cả côn trùng chết.

Hạt phấn: 7 % tối đa

Hạt vàng: 0,6% tối đa

Thóc: 25 Hạt/Kg                                                  

Hạt hỏng: (bẩn, non, đỏ và sọc đỏ): tối đa 2%

Côn trùng sống: không có.

Phù hợp cho người ăn tại nước xuất xứ và các tiêu chuẩn khác theo tiêu chuẩn xuất khẩu Việt Nam.